Välkommen / Tervetullut / Velkommen / Velkomið

Nordics flags

Framtidssäkra era egenutvecklade system!

Kontinuerlig moderniseringAPPER, Arcad och Pulsen lanserar nu ett samarbete där ni som kund kan köra era verksamhetskritiska system som en SaaS-tjänst för IBM i. Välkommen till en förmiddag full med insikter om hur hur du kan framtidssäkra dina applikationer för #IBMi | 31 maj Clarion Hotel Post Läs mer och anmäl dig här:

Anmäl dig

ARCAD announced its partnership with Apper Systems AB

Stockholm, Sweden, 30 May 2017 – ARCAD Software, leading vendor in DevOps and Modernization solutions for IBM i, today announced its partnership with Apper Systems AB, to support major expansion of ARCAD operations in the Nordic region.

Read more

Enterprise modernization

automating-ibm-i-modernization

Er verksamhet förlitar sig kanske på en applikation som har sina rötter i 80-talet, eller kanske till och med 1970-talet. Genom åren har man säkert använt ett myller av olika tekniker och tillvägagångssätt som resulterat i en miljö som är svår att underhålla och kanske inte lever upp till verksamhetens krav på mobilitet och snabba förändringar.

Enterprise modernization handlar om att med ett holistiskt perspektiv och med hjälp av de rätta verktygen och moderna metoder lyfta en existerande applikation till att vara redo för framtiden.

Modernisering är inte ett enskilt event utan en serie av händelser som det står i rödboken ”Modernizing IBM i Applications from the Database up to the User Interface and Everything in Between”. Kanske är användargränssnittet det som först kommer upp på dagordningen när man påbörjar resan, men det är också bara början. Applikationslagret genom främst konvertering av gammal RPG till en modern version som känns igen av unga Java eller .NET utvecklare är ett annat område. Och sist men inte minst, databasen. Att gå från datahantering som man gjorde med AS/400 systemet till det man idag kalla Data Centric Development baserad på databasspråket SQL är ännu en nyckel till framgång.

Arcad Software erbjuder produkter och tjänster för att stödja er i hela processen.

DevOps

DEV-OPS

DevOps handlar om förhållandet mellan Development & Operations vid modern agil systemutveckling. Det blir allt viktigare från kostnads och kvalitetsperspektiv att så mycket som möjligt automatiseras i hela utvecklingsprocessen. Tiden från programmering till test till produktionssättning minskar konstant då verksamheter ställer allt högre och högre krav. I dessa högpresterande miljöer kan man inte längre hålla fast till gamla metoder där man sällan kom med nya versioner av en applikation och där stora omfattande tester genomfördes genom uteslutande manuell hantering. Arcad Software erbjuder verktyg som bidrar till företagets ansträngningar runt DevOps. Förutom processtyrd och rollbestämd releasehantering genom produkten ”ARCAD Pack for i” sker testning nästintill helt automatiserat genom produkten Verifier exempelvis. När applikationen produktionssätts gör man det enkelt med produkten Deliver där roll-back funktionaliteten är mycket enkel att använda om något trots allt skulle gå fel i slutskedet.

Success Story

arcad-success-story-crosskey-ibm-i

Crosskey Banking Solutions Ltd., leading software vendor and SaaS provider for the financial industry in the Nordic and Baltic regions, took the decision to replace their existing IBM i change management system in 2013. This system, which had been in place for ten years, required significant manual effort in handling certain objects such as SQL and ILE, and was failing to evolve in line with the IBM i platform. At the same time Crosskey was modernizing and rolling out agile methods at a company wide level.

Download the success story

Video – Arcad IBM Partner Presentation

arcad-ibm-partner-presentation
Watch the video

ARCAD Software Nordic AB -Phone: +44(0)7557 056 669 – Email: info@arcadsoftware.com